Categorie: <span>Word</span>

Als je een Word-formulier maakt met een Inhoudbesturingselement (Eng: Content Control), dan kun je voor dat element via een dialoogvenster veel eigenschappen instellen. Wat je niet via het dialoogvenster kan…

VBA Word

Access Excel Outlook VBA Word

Je kan veel met Word en Excel doen, maar voor je iets voor elkaar hebt moet je vaak veel handelingen verrichten. En dat soms meerdere keren achter elkaar. Handig om…

Excel Word