Categorie: <span>VBA</span>

Als je een Word-formulier maakt met een Inhoudbesturingselement (Eng: Content Control), dan kun je voor dat element via een dialoogvenster veel eigenschappen instellen. Wat je niet via het dialoogvenster kan…

VBA Word

Access Excel Outlook VBA Word

Als je programmacode schrijft om een bepaalde waarde te berekenen, dan schrijf je in VBA een functie. Een functie begint met Function en eindigt met End Function. De functie moet een naam hebben…

VBA

Als je code schrijft om een bepaalde reeks van handelingen uit te voeren, dan schrijf je in VBA een procedure. Een procedure begint met Sub en eindigt met End Sub.…

VBA