Eigen tekst in Inhoudbesturingselement

Als je een Word-formulier maakt met een Inhoudbesturingselement (Eng: Content Control), dan kun je voor dat element via een dialoogvenster veel eigenschappen instellen.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wat je niet via het dialoogvenster kan instellen is de tijdelijke tekst die een gebruiker aanduidt wat er moet gebeuren. Standaard verschijnt meestal als tijdelijke aanduiding de tekst Klik hier als u tekst wilt invoeren.

De Engelse term voor die tijdelijke aanduiding is PlaceholderText. Die tekst is alleen via een VBA-procedure aan te passen.

Maak onderstaande procedure sCcSetPlaceholderText in een VBA-module.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
  1. Selecteer in het Word-document het Inhoudbesturingselement, zoals in de afbeelding hierboven.
  2. Open in de VBA-omgeving het Direct-venster (sneltoets [Ctrl]+[G]).
  3. Typ in het Direct-venster de naam van de procedure en tussen aanhalingstekens de tekst die je als tijdelijke aanduiding in het Inhoudbesturingselementen wilt plaatsen en druk op [Enter].

De tijdelijke aanduiding in het Inhoudbesturingselement toont nu je eigen tekst.

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving