Wat is een VBA-procedure?

Als je code schrijft om een bepaalde reeks van handelingen uit te voeren, dan schrijf je in VBA een procedure. Een procedure begint met Sub en eindigt met End Sub. De procedure moet een naam hebben om de procedure van andere procedures te onderscheiden. De naam schrijf je achter het trefwoord Sub. Achter de naam volgt nog een haak openen en een haak sluiten.

In de naam van een procedure mag je geen bijzondere tekens gebruiken, dus geen letter met een trema, en geen spaties. De naam van een procedure mag niet met cijfer beginnen. Een procedure lijkt in opbouw op een functie (zie: Wat is een VBA-functie?).

Het is een goed gebruik om voor de naam de zogenaamde CamelCase-notatie te gebruiken. Je omschrijft beknopt in de naam van de procedure wat de procedure moet doen, misschien met twee of drie woorden. Normaal zou je twee woorden met een spatie scheiden, maar een spatie mag niet in de naam van een procedure voorkomen. Je schrijft daarom de woorden aan elkaar, maar begint elk woord met een hoofdletter. Wie het woord zo leest zal de spaties niet missen. De naam van de procedure golft als de bulten op een rug van een kameel, vandaar de term CamelCase.

Tussen de sleutelwoorden Sub en End Sub plaats je de instructie(s) die uitgevoerd moeten worden als de procedure aangeroepen wordt.

Hieronder zie je een afbeelding van de procedure ToonEenMelding. De naam van de procedure is een voorbeeld van een CamelCase-naam.

Als de procedure in de afbeelding uitgevoerd wordt verschijnt een melding op het scherm. De melding zie je ook in de afbeelding.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving