Beter werken met M365 Posts

Als je een Word-formulier maakt met een Inhoudbesturingselement (Eng: Content Control), dan kun je voor dat element via een dialoogvenster veel eigenschappen instellen. Wat je niet via het dialoogvenster kan…

VBA Word

Access Excel Outlook VBA Word

Als je programmacode schrijft om een bepaalde waarde te berekenen, dan schrijf je in VBA een functie. Een functie begint met Function en eindigt met End Function. De functie moet een naam hebben…

VBA

Een afbeelding van de website waarmee we startten in 1996 bestaat niet meer. De eerste bouwden we zelf met behulp van Microsoft FrontPage. De website was geschikt voor statische pagina’s,…

Femda

Als je code schrijft om een bepaalde reeks van handelingen uit te voeren, dan schrijf je in VBA een procedure. Een procedure begint met Sub en eindigt met End Sub.…

VBA

Je kan veel met Word en Excel doen, maar voor je iets voor elkaar hebt moet je vaak veel handelingen verrichten. En dat soms meerdere keren achter elkaar. Handig om…

Excel Word

Welkom op ‘Beter werken met M365’ Onze eerste website met artikelen over het werken met Microsoft Office maakten wij in 1996. Ergens in de vorige eeuw … De techniek voor…

Femda